REJESTRACJA

W KONKURSIE

Aby zgłosić swoją szkołe do konkursu wypełnij poniższy formularz.
Pamiętaj, że każdy niepełnoletni członek zespołu musi złożyć dodatkowo skan formularza zgłoszenia podpisanego przez rodziców

Dane teleadresowe szkoły

Nauczyciel

Członkowie zespołu
Pamiętaj, aby dołączyć skan podpisanej zgody rodziców na wzięcie udziału w konkursie każdego niepełnoletniego ucznia